IPsec VPN基础

介绍

技术 特性 适用场景 说明
IPsec VPN 服务器一键安装脚本 - 支持 IPsec/L2TP 和 Cisco IPsec 协议
- 支持 Ubuntu/Debian/CentOS 系统
- 网络流量加密
VPN服务器 - IPsec VPN 服务器一键安装脚本
- Docker 上的 IPsec VPN 服务器

安装服务器端

Ubuntu 中安装

1
2
$ apt-get update && apt-get dist-upgrade
$ wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh && sudo sh vpnsetup.sh

CentOS 中安装

1
$ wget https://git.io/vpnsetup-centos -O vpnsetup.sh && sudo sh vpnsetup.sh

Docker 中安装

方式一:指定env配置文件

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$ cd /usr/local
$ mkdir ipsec
$ docker pull hwdsl2/ipsec-vpn-server
$ vi vpn.env
##### 增加如下内容 #####
VPN_IPSEC_PSK=your_ipsec_pre_shared_key
VPN_USER=your_vpn_username
VPN_PASSWORD=your_vpn_password
##### 内容结束 #####
$ docker run \
--name ipsec-vpn-server \
--env-file ./vpn.env \
--restart=always \
-p 500:500/udp \
-p 4500:4500/udp \
-d --privileged \
hwdsl2/ipsec-vpn-server

方式二:不指定配置文件

VPN_USER 会默认为 vpnuser,并且 VPN_IPSEC_PSK 和 VPN_PASSWORD 会被自动随机生成。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ docker pull hwdsl2/ipsec-vpn-server
$ docker run \
--name ipsec-vpn-server \
--restart=always \
-p 500:500/udp \
-p 4500:4500/udp \
-d --privileged \
hwdsl2/ipsec-vpn-server
# 获取登陆信息
$ docker logs ipsec-vpn-server

查看服务器状态

1
2
3
4
5
# 查看 IPsec VPN 服务器状态
$ docker exec -it ipsec-vpn-server ipsec status

# 者查看当前已建立的 VPN 连接
$ docker exec -it ipsec-vpn-server ipsec whack --trafficstatus

升级 Libreswan

Ubuntu

1
$ wget https://git.io/vpnupgrade -O vpnupgrade.sh

CentOS

1
$ wget https://git.io/vpnupgrade-centos -O vpnupgrade.sh
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!
0%